Dit jaar is het extra belangrijk dat personen die risico lopen op complicaties alsook de medewerkers in de gezondheidssector zich zoveel mogelijk laten vaccineren aangezien de kans bestaat dat het griepseizoen samenvalt met een COVID 19-piek.

Daarom heeft men beslist om het afhalen van de vaccins in 2 fasen te laten verlopen.

1. Van 1 oktober tot 15 november 2020

De vaccins worden in de eerste fase alleen afgeleverd aan de door de Hoge Gezondheidsraad gedefinieerde doelgroepen. Dit zijn:

- de risicopersonen ( 65-plussers, zwangere vrouwen, mensen met een chronische

aandoening, personen die in een instelling of woonzorgcentrum verblijven)

- de mensen die onder hetzelfde dak wonen als of zorgen voor risicopersonen of

kinderen jonger dan 6 maanden

- het personeel uit de gezondheidssector

- alle mensen boven de vijftig jaar.

De toediening zelf van het vaccin is aanbevolen tussen 15 oktober en 15 december.

2. Vanaf 15 november 2020

Behoor je niet tot één van deze bovenstaande categorieën, dan kan je pas vanaf 15 november (en afhankelijk van de beschikbaarheid op dàt moment) een vaccin verkrijgen.

Dit is het uitgelezen moment om na te vragen of u tot een risicogroep behoort voor pneumokokkeninfectie. Ook hier wordt ernaar gestreefd om in het kader van COVID-19 de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te krijgen.

Wij staan u graag bij met raad.

Apotheek én zorgpunt

Bij apotheek De Vos staat de patiënt centraal. Wij doen er alles aan om U een optimale dienstverlening aan te bieden. Zo staan wij met 3 apothekers voor U klaar en kunnen we U een uitgebreid assortiment aanbieden.

In 2012 werd de apotheek opnieuw ge

...

This website uses cookies on its website to provide you with an optimal user experience. We can also record and analyze the behavior of visitors. With this anonymous information about your website use you help us to improve the website.